O projekcie

EXOTECH Sp. z o.o. na podstawie Umowy o dofinansowanie POIR.01.01.01-00- 0046/17 z dnia 02.11.2017r. realizuje Projekt pt.: Biodive Fin- innowacyjne biomimetyczne płetwy pływackie dla zastosowania cywilnego w ramach Poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (dalej: EFRR). Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych w kierunku opracowania i przetestowania innowacyjnej min. w skali Europy, biomimetycznej płetwy pływackiej (w dwóch typach) do zastosowania cywilnego.

Głównym celem realizacji projektu jest opracowanie (z przygotowaniem do IX TRL) 2 typów innowacyjnej płetwy pływackiej przygotowanej z wykorzystaniem zasad biomimetyki. Planowane do osiągnięcia efekty doprowadzą do uzyskania zupełnie nowego podejścia wzorniczego w produktach nurkowych, pływackich, ratunkowych.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 4 901 177,15 PLN
WARTOŚĆ KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH: 4 901 177,15 PLN
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIE Z EFRR: 3 600 912,79 PLN
LATA REALIZACJI PROJEKTU: 2018-2019


Aktywne linki instytucji oraz poświęcone programowi, z którego realizowany jest projekt:

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
https://www.poir.gov.pl/
http://www.ncbr.gov.pl/

Kontakt

Email #1: biuro@exotech.pl
Email #2: exotech@onet.pl
Telefon: +48 533 868 781.

Tomasz Krause

Prezes Zarządu / Główny projektant